Skip to main content

Text 68

Text 68

Text

Verš

śiva-kāñcī āsiyā kaila śiva daraśana
prabhāve ‘vaiṣṇava’ kaila saba śaiva-gaṇa
śiva-kāñcī āsiyā kaila śiva daraśana
prabhāve ‘vaiṣṇava’ kaila saba śaiva-gaṇa

Synonyms

Synonyma

śiva-kāñcī — to the holy place named Śiva-kāñcī; āsiyā — coming; kaila — did; śiva daraśana — visiting the temple of Lord Śiva; prabhāve — by His influence; vaiṣṇava kaila — turned into Vaiṣṇavas; saba — all; śaiva-gaṇa — the devotees of Lord Śiva.

śiva-kāñcī — na posvátné místo Šiva-káňčí; āsiyā — přišel; kaila — vykonal; śiva daraśana — návštěvu chrámu Pána Śivy; prabhāve — svým vlivem; vaiṣṇava kaila — udělal vaiṣṇavy; saba — ze všech; śaiva-gaṇa — oddaných Pána Śivy.

Translation

Překlad

Arriving at Śiva-kāñcī, Caitanya Mahāprabhu visited the deity of Lord Śiva. By His influence, He converted all the devotees of Lord Śiva into Vaiṣṇavas.

Po příchodu do Šiva-káňčí Caitanya Mahāprabhu navštívil božstvo Pána Śivy. Svým vlivem udělal ze všech oddaných Pána Śivy vaiṣṇavy.

Purport

Význam

Śiva-kāñcī is also known as Kāñcīpuram, or the Benares of southern India. In Śiva-kāñcī there are hundreds of temples containing symbolic representations of Lord Śiva, and one of these temples is said to be very, very old.

Šiva-káňčí se také nazývá Káňčípuram nebo také jihoindické Váránasí. V Šiva-káňčí stojí stovky chrámů se symboly představujícími Pána Śivu. O jednom z těchto chrámů se říká, že je nesmírně starý.