Skip to main content

Text 55

Text 55

Text

Verš

bauddha-gaṇera upare anna paḍe amedhya haiyā
bauddhācāryera māthāya thāli paḍila bājiyā
bauddha-gaṇera upare anna paḍe amedhya haiyā
bauddhācāryera māthāya thāli paḍila bājiyā

Synonyms

Synonyma

bauddha-gaṇera — all the Buddhists; upare — upon; anna — the food; paḍe — began to fall down; amedhya — untouchable; haiyā — being; bauddha-ācāryera — of the teacher of the Buddhists; māthāya — on the head; thāli — the plate; paḍila — fell down; bājiyā — making a great sound.

bauddha-gaṇera — všechny buddhisty; upare — na; anna — jídlo; paḍe — začalo padat; amedhya — nedotknutelné; haiyā — jsoucí; bauddha-ācāryera — buddhistického učitele; māthāya — na hlavu; thāli — tác; paḍila — spadl; bājiyā — vydávající hlasitý zvuk.

Translation

Překlad

Indeed, the untouchable food fell upon the Buddhists, and the large bird dropped the plate on the head of the chief Buddhist teacher. When it fell on his head, it made a big sound.

Nedotknutelné jídlo padalo přímo na buddhisty a tác velký pták upustil na hlavu onoho buddhistického učitele. Při dopadu na jeho hlavu tác hlasitě zařinčel.