Skip to main content

Text 272

Text 272

Text

Verš

sannyāsī dekhiyā more karaha vañcana
nā kahilā teñi sādhya-sādhana-lakṣaṇa
sannyāsī dekhiyā more karaha vañcana
nā kahilā teñi sādhya-sādhana-lakṣaṇa

Synonyms

Synonyma

sannyāsī — a person in the renounced order of life; dekhiyā — seeing; more — unto Me; karaha — you do; vañcana — duplicity; kahilā — did not describe; teñi — therefore; sādhya — objective; sādhana — process of achievement; lakṣaṇa — symptoms.

sannyāsī — člověk ve stavu odříkání; dekhiyā — vidící; more — Mě; karaha — činíš; vañcana — podvod; kahilā — nepopsal jsi; teñi — proto; sādhya — cíl; sādhana — způsob dosažení; lakṣaṇa — příznaky.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu continued speaking to the Tattvavādī ācārya: “Seeing that I am a mendicant in the renounced order of life, you have been playing with Me in a duplicitous way. You have not actually described the process and ultimate objective.”

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále tattvavādskému ācāryovi řekl: „Viděl jsi, že jsem potulný mnich ve stavu odříkání, a hrál jsi se mnou nečestnou hru. Ve skutečnosti jsi nepopsal konečný cíl a způsob, jak ho dosáhnout.“