Skip to main content

Text 25

Text 25

Text

Verš

vipra bale, — ei tomāra darśana-prabhāve
tomā dekhi’ gela mora ājanma svabhāve
vipra bale, — ei tomāra darśana-prabhāve
tomā dekhi’ gela mora ājanma svabhāve

Synonyms

Synonyma

vipra bale — the brāhmaṇa replied; ei — this; tomāra darśana-prabhāve — by the influence of Your visit; tomā dekhi’ — after seeing You; gela — went; mora — my; ā-janma — from childhood; svabhāve — nature.

vipra balebrāhmaṇa odpověděl; ei — toto; tomāra darśana-prabhāve — vlivem Tvé návštěvy; tomā dekhi' — poté, co jsem Tě spatřil; gela — odešla; mora — moje; ā-janma — od dětství; svabhāve — povaha.

Translation

Překlad

The brāhmaṇa replied, “This is all due to Your influence, Sir. After seeing You, I have lost my lifelong practice.

Brāhmaṇa odpověděl: „To vše jsi způsobil Ty svým vlivem, Pane. Když jsem Tě spatřil, ztratil jsem to, co jsem praktikoval celý život.“