Skip to main content

Text 224

Text 224

Text

Verš

āmlitalāya dekhi’ śrī-rāma gaurahari
mallāra-deśete āilā yathā bhaṭṭathāri
āmlitalāya dekhi’ śrī-rāma gaurahari
mallāra-deśete āilā yathā bhaṭṭathāri

Synonyms

Synonyma

āmlitalāya — at Āmlitalā; dekhi’ — seeing; śrī-rāma — the Deity of Rāmacandra; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mallāra-deśete — to Mallāra-deśa; āilā — came; yathā — where; bhaṭṭathāri — the Bhaṭṭathāri community.

āmlitalāya — v Ámlitale; dekhi' — poté, co uviděl; śrī-rāma — Božstvo Pána Rāmacandry; gaurahari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; mallāra-deśete — do Mallárdéše; āilā — přišel; yathā — kde; bhaṭṭathāri — komunita Bhaṭṭathārijů.

Translation

Překlad

After visiting Kanyā-kumārī, Śrī Caitanya Mahāprabhu came to Āmlitalā, where He saw the Deity of Śrī Rāmacandra. Thereafter He went to a place known as Mallāra-deśa, where a community of Bhaṭṭathāris lived.

Po návštěvě Kanjá-kumárí Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do Ámlitaly, kde viděl Božstvo Śrī Rāmacandry. Potom šel do Mallárdéše, kde žila komunita Bhaṭṭathārijů.

Purport

Význam

North of Mallāra-deśa is South Kanara. To the east are Coorg and Mysore, to the south is Cochin, and to the west is the Arabian Sea. As far as the Bhaṭṭathāris are concerned, they are a nomadic community. They camp wherever they like and have no fixed place of residence. Outwardly they take up the dress of sannyāsīs, but their real business is stealing and cheating. They allure others to supply women for their camp, and they cheat many women and keep them within their community. In this way they increase their population. In Bengal also there is a similar community. Actually, all over the world there are nomadic communities whose business is simply to allure, cheat and steal innocent women.

Severně od Mallárdéše se rozkládá jižní Kánára. Na východ leží Kóragu a Maisúr, na jih Kóčín a na západ Arabské moře. Bhaṭṭathārijové jsou kočovný kmen. Táboří, kde se jim zachce, a nemají stálá obydlí. Navenek se oblékají jako sannyāsī, ale ve skutečnosti pouze kradou a podvádějí. Zlákají lidi, aby jim do tábora vodili ženy, a podvádějí mnoho žen, které pak drží ve své komunitě. Tak zvětšují svůj početní stav. V Bengálsku existuje podobná komunita. Takové kočovné kmeny, které pouze svádějí, podvádějí a kradou nevinné ženy, se ve skutečnosti pohybují po celém světě.