Skip to main content

Text 157

Text 157

Text

Verš

bhaṭṭa kahe, — kāhāṅ āmi jīva pāmara
kāhāṅ tumi sei kṛṣṇa, — sākṣāt īśvara
bhaṭṭa kahe, — kāhāṅ āmi jīva pāmara
kāhāṅ tumi sei kṛṣṇa, — sākṣāt īśvara

Synonyms

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Veṅkaṭa Bhaṭṭa said; kāhāṅ — whereas; āmi — I; jīva — an ordinary living being; pāmara — fallen; kāhāṅ — whereas; tumi — You; sei kṛṣṇa — the same Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa; sākṣāt īśvara — directly the Lord.

bhaṭṭa kahe — Veṅkaṭa Bhaṭṭa řekl; kāhāṅ — zatímco; āmi — já; jīva — obyčejná živá bytost; pāmara — pokleslá; kāhāṅ — zatímco; tumi — Ty; sei kṛṣṇa — tentýž Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt īśvara — přímo Pán.

Translation

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa then said, “I am an ordinary fallen living entity, but You are Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead Himself.

Veṅkaṭa Bhaṭṭa potom řekl: „Já jsem jen obyčejná pokleslá živá bytost, ale Ty jsi samotný Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství.“