Skip to main content

Text 156

Text 156

Text

Verš

maṇir yathā vibhāgena
nīla-pītādibhir yutaḥ
rūpa-bhedam avāpnoti
dhyāna-bhedāt tathācyutaḥ
maṇir yathā vibhāgena
nīla-pītādibhir yutaḥ
rūpa-bhedam avāpnoti
dhyāna-bhedāt tathācyutaḥ

Synonyms

Synonyma

maṇiḥ — jewel, specifically the jewel known as vaidūrya; yathā — as; vibhāgena — separately; nīla — blue; pīta — yellow; ādibhiḥ — and with other colors; yutaḥ — joined; rūpa-bhedam — difference of form; avāpnoti — gets; dhyāna-bhedāt — by different types of meditation; tathā — similarly; acyutaḥ — the infallible Supreme Personality of Godhead.

maṇiḥ — drahokam, konkrétně drahokam známý jako vaidūrya; yathā — jako; vibhāgena — odděleně; nīla — modrý; pīta — žlutý; ādibhiḥ — a jiných barev; yutaḥ — spojený; rūpa-bhedam — rozdíl v podobě; avāpnoti — získává; dhyāna-bhedāt — různými druhy meditací; tathā — podobně; acyutaḥ — Nejvyšší Pán, který nikdy nepoklesne.

Translation

Překlad

“ ‘When the jewel known as vaidūrya touches various other materials, it appears to be separated into different colors, and consequently its forms also appear different. Similarly, according to the meditational ecstasy of the devotee, the Lord, who is known as Acyuta [“the infallible one”], appears in different forms, although He is essentially one.’ ”

„,Dotkne-li se drahokam vaidūrya jiných materiálů, vypadá to, jako by se rozdělil do různých barev, a následně se jeví jinak také jeho tvar. Podobně i Pán známý jako Acyuta („ten, který nikdy nepoklesne“), i když je ve své podstatě jeden, se zjevuje v různých podobách podle extáze, ve které o Něm oddaný medituje.̀“

Purport

Význam

This is a verse quoted from Śrī Nārada-pañcarātra.

Toto je citát ze Śrī Nārada-pañcarātry.