Skip to main content

Text 49

Text 49

Text

Verš

nimantraṇa mānila tāṅre vaiṣṇava jāniyā
rāmānande kahe prabhu īṣat hāsiyā
nimantraṇa mānila tāṅre vaiṣṇava jāniyā
rāmānande kahe prabhu īṣat hāsiyā

Synonyms

Synonyma

nimantraṇa — the invitation; mānila — accepted; tāṅre — him (the brāhmaṇa); vaiṣṇava — a devotee; jāniyā — understanding; rāmānande — unto Rāmānanda; kahe — said; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; īṣat — a little; hāsiyā — smiling.

nimantraṇa — pozvání; mānila — přijal; tāṅre — on (brāhmaṇa); vaiṣṇava — oddaný Pána; jāniyā — jelikož věděl; rāmānande — Rāmānandovi; kahe — řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; īṣat — lehce; hāsiyā — usmívající se.

Translation

Překlad

Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu accepted the invitation, knowing the brāhmaṇa to be a devotee, and slightly smiling, He spoke as follows to Rāmānanda Rāya.

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že tento brāhmaṇa je oddaný, a tak pozvání přijal. S lehkým úsměvem potom řekl Rāmānandovi Rāyovi následující:

Purport

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu accepted the invitation of the Vaiṣṇava brāhmaṇa. Even though one is a brāhmaṇa strictly following all the rules and regulations of brahminical culture, if he is not a devotee, a follower of Śrī Caitanya Mahāprabhu, one should not accept his invitation. At the present moment people have become so degraded that they do not even follow the Vedic principles, to say nothing of Vaiṣṇava principles. They eat anything and everything — whatever they like — and therefore the members of the Kṛṣṇa consciousness movement should be very cautious about accepting invitations.

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal pozvání od vaiṣṇavského brāhmaṇy. I když je někdo brāhmaṇou přísně následujícím všechny zásady brāhmaṇské kultury, ale není oddaným, následovníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua, neměli bychom jeho pozvání přijmout. Lidé jsou dnes tak pokleslí, že nenásledují ani védské zásady, natož pak vaiṣṇavské. Jedí vše, co je napadne, a proto by měli členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přijímat pozvání velice opatrně.