Skip to main content

Text 40

Text 40

Text

Verš

mahad-vicalanaṁ nṝṇāṁ
gṛhiṇāṁ dīna-cetasām
niḥśreyasāya bhagavan
nānyathā kalpate kvacit
mahad-vicalanaṁ nṝṇāṁ
gṛhiṇāṁ dīna-cetasām
niḥśreyasāya bhagavan
nānyathā kalpate kvacit

Synonyms

Synonyma

mahat-vicalanam — the wandering of saintly persons; nṝṇām — of human beings; gṛhiṇām — who are householders; dīna-cetasām — low-minded; niḥśreyasāya — for the ultimate benefit; bhagavan — O my Lord; na anyathā — not any other purpose; kalpate — one imagines; kvacit — at any time.

mahat-vicalanam — putování svatých osob; nṝṇām — lidských bytostí; gṛhiṇām — hospodářů; dīna-cetasām — nízce uvažujících; niḥśreyasāya — pro konečný prospěch; bhagavan — ó můj Pane; na anyathā — žádný jiný záměr; kalpate — představí si; kvacit — kdykoliv.

Translation

Překlad

“ ‘My dear Lord, sometimes great saintly persons go to the homes of householders, although these householders are generally low-minded. When a saintly person visits their homes, one can understand that it is for no other purpose than to benefit the householders.’

„,Můj drahý Pane, velcí světci někdy chodí do domů hospodářů, i když tito hospodáři obyčejně tíhnou k nízkým cílům. Pokud svatý člověk navštíví jejich domov, rozumí se, že je to pouze proto, aby těmto hospodářům přinesl prospěch.̀“

Purport

Význam

This verse is from Śrīmad-Bhāgavatam (10.8.4).

Tento verš je převzatý ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.4).