Skip to main content

Text 37

Text 37

Text

Verš

tomāra kṛpāya tomāya karāya nindya-karma
sākṣāt īśvara tumi, ke jāne tomāra marma
tomāra kṛpāya tomāya karāya nindya-karma
sākṣāt īśvara tumi, ke jāne tomāra marma

Synonyms

Synonyma

tomāra kṛpāya — Your mercy; tomāya — unto You; karāya — induces; nindya-karma — forbidden actions; sākṣāt īśvara — directly the Supreme Personality of Godhead; tumi — You; ke jāne — who can know; tomāra — Your; marma — purpose.

tomāra kṛpāya — Tvoje milost; tomāya — Tebe; karāya — nutí; nindya-karma — zakázané činnosti; sākṣāt īśvara — přímo Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; ke jāne — kdo může znát; tomāra — Tvůj; marma — záměr.

Translation

Překlad

“You are the Supreme Personality of Godhead Himself; therefore no one can understand Your purpose. By Your mercy You are touching me, although this is not sanctioned by the Vedas.

„Jsi samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a proto nikdo nezná Tvé úmysly. Je to jen Tvoje milost, že ses mne dotkl, přestože to Védy nedovolují.“

Purport

Význam

A sannyāsī is strictly forbidden to see the viṣayīs, the materialistic people. But Śrī Caitanya Mahāprabhu, out of His boundless and causeless mercy, could show favor to anyone, regardless of birth and position.

Sannyāsīmu je přísně zakázáno pohlížet na viṣayī neboli materialisty. Śrī Caitanya Mahāprabhu však mohl díky své nezměrné a bezpříčinné milosti prokázat přízeň každému, bez ohledu na původ a postavení.