Skip to main content

Text 32

Text 32

Text

Verš

rāya kahe, — sārvabhauma kare bhṛtya-jñāna
parokṣeha mora hite haya sāvadhāna
rāya kahe, — sārvabhauma kare bhṛtya-jñāna
parokṣeha mora hite haya sāvadhāna

Synonyms

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya replied; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare — does; bhṛtya-jñāna — thinks of me as his servant; parokṣeha — in my absence; mora — of me; hite — for the benefit; haya — is; sāvadhāna — always careful.

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare bhṛtya-jñāna — na mne myslí jako na svého služebníka; parokṣeha — v mé nepřítomnosti; mora — můj; hite — ve prospěch; haya — je; sāvadhāna — vždy pozorný.

Translation

Překlad

Rāmānanda Rāya replied, “Sārvabhauma Bhaṭṭācārya thinks of me as his servant. Even in my absence he is very careful to do me good.

Rāmānanda Rāya na to odpověděl: „Sārvabhauma Bhaṭṭācārya na mne myslí jako na svého služebníka, a dokonce i v mé nepřítomnosti se pozorně stará o můj prospěch.“