Skip to main content

Text 31

Text 31

Text

Verš

tomā milibāre mora ethā āgamana
bhāla haila, anāyāse pāiluṅ daraśana’
tomā milibāre mora ethā āgamana
bhāla haila, anāyāse pāiluṅ daraśana’

Synonyms

Synonyma

tomā — you; milibāre — to meet; mora — My; ethā — here; āgamana — coming; bhāla haila — it was very good; anāyāse — without difficulty; pāiluṅ — I have gotten; daraśana — interview.

tomā — tebe; milibāre — potkat; mora — Můj; ethā — sem; āgamana — příchod; bhāla haila — bylo to dobře; anāyāse — bez potíží; pāiluṅ — získal jsem; daraśana — rozhovor.

Translation

Překlad

“Indeed, I have come here just to meet you. It is very good that even without making an effort I have gotten your interview here.”

„Ve skutečnosti jsem přišel sem pouze proto, abych se s tebou setkal. Je výborné, že se Mi to povedlo, aniž bych se o to musel snažit.“