Skip to main content

Text 25

Text 25

Text

Verš

dekhiyā brāhmaṇa-gaṇera haila camatkāra
vaidika brāhmaṇa saba karena vicāra
dekhiyā brāhmaṇa-gaṇera haila camatkāra
vaidika brāhmaṇa saba karena vicāra

Synonyms

Synonyma

dekhiyā — seeing this; brāhmaṇa-gaṇera — of the ritualistic brāhmaṇas; haila — there was; camatkāra — wonder; vaidika — followers of Vedic ritualistic ceremonies; brāhmaṇa — the brāhmaṇas; saba — all; karena — did; vicāra — consideration.

dekhiyā — když to viděli; brāhmaṇa-gaṇera — obřadních brāhmaṇů; haila — byl; camatkāra — údiv; vaidika — následovníci védských rituálů; brāhmaṇabrāhmaṇové; saba — všichni; karena — činili; vicāra — úvahu.

Translation

Překlad

When the stereotyped, ritualistic brāhmaṇas who were following the Vedic principles saw this ecstatic manifestation of love, they were struck with wonder. All these brāhmaṇas began to reflect as follows.

Zkostnatělí obřadní brāhmaṇové byli následovníky védských zásad a byli ohromeni, když viděli tyto extatické projevy lásky. Začali uvažovat následujícím způsobem: