Skip to main content

Text 154

Text 154

Text

Verš

sac-cid-ānanda-maya kṛṣṇera svarūpa
ataeva svarūpa-śakti haya tina rūpa
sac-cid-ānanda-maya kṛṣṇera svarūpa
ataeva svarūpa-śakti haya tina rūpa

Synonyms

Synonyma

sat-cit-ānanda-maya — eternal bliss and knowledge; kṛṣṇera — of Lord Kṛṣṇa; svarūpa — the real transcendental form; ataeva — therefore; svarūpa-śakti — His spiritual personal potency; haya — is; tina rūpa — three forms.

sat-cit-ānanda-maya — věčná blaženost a poznání; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa — skutečná transcendentální podoba; ataeva — proto; svarūpa-śakti — Jeho duchovní osobní energie; haya — je; tina rūpa — tři podoby.

Translation

Překlad

“Originally Lord Kṛṣṇa is sac-cid-ānanda-vigraha, the transcendental form of eternity, bliss and knowledge; therefore His personal potency, the internal potency, has three different forms.

„Pán Kṛṣṇa je původně sac-cid-ānanda-vigraha, transcendentální podoba věčnosti, blaženosti a poznání, a Jeho osobní, vnitřní energie proto má tři různé podoby.“