Skip to main content

Text 153

Text 153

Text

Verš

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetrajñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate
viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetrajñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate

Synonyms

Synonyma

viṣṇu-śaktiḥ — the potency of Lord Viṣṇu; parā — spiritual; proktā — it is said; kṣetrajña-ākhyā — the potency known as kṣetra-jña; tathā — as well as; parā — spiritual; avidyā — ignorance; karma — fruitive activities; saṁjñā — known as; anyā — other; tṛtīyā — third; śaktiḥ — potency; iṣyate — known thus.

viṣṇu-śaktiḥ — energie Pána Viṣṇua; parā — duchovní; proktā — je řečeno; kṣetrajña-ākhyā — energie zvaná kṣetra-jña; tathā — a také; parā — duchovní; avidyā — nevědomost; karma — plodonosné činnosti; saṁjña — známá jako; anyā — další; tṛtīyā — třetí; śaktiḥ — energie; iṣyate — takto známá.

Translation

Překlad

“ ‘The original potency of Lord Viṣṇu is superior, or spiritual, and the living entity actually belongs to that superior energy. But there is another energy, called the material energy, and this third energy is full of ignorance.’

„,Původní energie Pána Viṣṇua je vyšší neboli duchovní a živé bytosti ve skutečnosti patří k této vyšší energii. Je zde však ještě jiná energie, které se říká hmotná, a ta je plná nevědomosti.̀“

Purport

Význam

This is a quotation from the Viṣṇu Purāṇa (6.7.61).

Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (6.7.61).