Skip to main content

Text 152

Text 152

Text

Verš

‘antaraṅgā’, ‘bahiraṅgā’, ‘taṭasthā’ kahi yāre
antaraṅgā ‘svarūpa-śakti’ — sabāra upare
‘antaraṅgā’, ‘bahiraṅgā’, ‘taṭasthā’ kahi yāre
antaraṅgā ‘svarūpa-śakti’ — sabāra upare

Synonyms

Synonyma

antaraṅgā — internal; bahiraṅgā — external; taṭa-sthā — marginal; kahi — we say; yāre — to whom; antaraṅgā — the internal potency; svarūpa-śakti — the personal energy; sabāra upare — above all.

antaraṅgā — vnitřní; bahiraṅgā — vnější; taṭa-sthā — okrajová; kahi — říkáme; yāre — komu; antaraṅgā — vnitřní energie; svarūpa-śakti — osobní energie; sabāra upare — nade všemi.

Translation

Překlad

“In other words, these are all potencies of God — internal, external and marginal. But the internal potency is the Lord’s personal energy and stands over the other two.

„Toto jsou jinými slovy energie Boha: vnitřní, vnější a okrajová. Vnitřní energie je ale Pánovou osobní energií a stojí nad oběma zbývajícími.“