Skip to main content

Text 85

Text 85

Text

Verš

madhyāhna kariyā āilā devatā-mandire
nija-gaṇa praveśi’ kapāṭa dila bahir-dvāre
madhyāhna kariyā āilā devatā-mandire
nija-gaṇa praveśi’ kapāṭa dila bahir-dvāre

Synonyms

Synonyma

madhyāhna kariyā — performing bathing, etc.; āilā — came back; devatā-mandire — to the temple of the Lord; nija-gaṇa praveśi’ — allowing His own men; kapāṭa dila — shut; bahir-dvāre — the outside door.

madhyāhna kariyā — když vykonali koupel atd.; āilā — vrátili se; devatā-mandire — do chrámu Pána; nija-gaṇa praveśi' — dovolující vstoupit svým lidem; kapāṭa dila — zavřel; bahir-dvāre — vnější bránu.

Translation

Překlad

After finishing Their baths, They returned at noon to the temple. Admitting His own men, Śrī Nityānanda Prabhu closed the outside door.

Po koupeli se v poledne Oba vrátili do chrámu. Śrī Nityānanda Prabhu dovolil svým lidem vstoupit a potom zavřel vnější bránu.