Skip to main content

Text 84

Text 84

Text

Verš

madhyāhna karite gelā prabhuke lañā
tāhā dekhi’ loka āise caudike dhāñā
madhyāhna karite gelā prabhuke lañā
tāhā dekhi’ loka āise caudike dhāñā

Synonyms

Synonyma

madhyāhna karite — to take lunch at noon; gelā — went; prabhuke — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā — taking; tāhā dekhi’ — seeing that; loka — the people in general; āise — came; caudike — all around; dhāñā — running.

madhyāhna karite — naobědvat se v poledne; gelā — šel; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā — beroucí; tāhā dekhi' — když to viděli; loka — lidé; āise — přišli; caudike — všude kolem; dhāñā — běžící.

Translation

Překlad

When Lord Nityānanda Prabhu took Śrī Caitanya Mahāprabhu for lunch at noon, everyone came running around Them.

Když Pán Nityānanda Prabhu vzal Śrī Caitanyu Mahāprabhua v poledne na oběd, lidé se seběhli kolem Nich.