Skip to main content

Text 60

Text 60

Text

Verš

cāri kopīna-bahirvāsa rākhiyāchi ghare
tāhā, prasādānna, lañā āisa vipra-dvāre
cāri kopīna-bahirvāsa rākhiyāchi ghare
tāhā, prasādānna, lañā āisa vipra-dvāre

Synonyms

Synonyma

cāri kopīna-bahirvāsa — four sets of loincloths and external clothing; rākhiyāchi — I have kept; ghare — at home; tāhā — that; prasāda-anna — remnants of food of Lord Jagannātha; lañā — taking; āisa — come here; vipra-dvāre — by means of some brāhmaṇa.

cāri kaupīna-bahirvāsa — čtyři sady bederních roušek a svrchního oblečení; rākhiyāchi — uchovávám; ghare — doma; tāhā — to; prasāda-anna — zbytky jídla Pána Jagannātha; lañā — beroucí; āisa — přijď sem; vipra-dvāre — prostřednictvím nějakého brāhmaṇy.

Translation

Překlad

“Bring the four sets of loincloths and outer garments I keep at home, and also some prasādam of Lord Jagannātha. You may carry these things with the help of some brāhmaṇa.”

„Přines čtyři sady bederních roušek a svrchního oblečení, které mám doma, a také prasādam Pána Jagannātha. Vezmi si na pomoc nějakého brāhmaṇu.“