Skip to main content

Text 53

Text 53

Text

Verš

āge ta’ kahiba tāhā kariyā vistāra
ebe kahi prabhura dakṣiṇa-yātrā-samācāra
āge ta’ kahiba tāhā kariyā vistāra
ebe kahi prabhura dakṣiṇa-yātrā-samācāra

Synonyms

Synonyma

āge — later; ta’ — indeed; kahiba — I shall speak; tāhā — all those incidents; kariyā — doing; vistāra — elaboration; ebe — now; kahi — let me describe; prabhura — of Lord Caitanya Mahāprabhu; dakṣiṇa — in South India; yātrā — of the touring; samācāra — the narration.

āge — později; ta' — opravdu; kahiba — popíši; tāhā — všechny tyto události; kariyā — činící; vistāra — obsáhlý popis; ebe — nyní; kahi — popíši; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; dakṣiṇa — po jižní Indii; yātrā — o putování; samācāra — vyprávění.

Translation

Překlad

Later I shall tell about this in elaborate detail, but at present I wish to describe Śrī Caitanya Mahāprabhu’s South Indian tour.

Později o tom budu vyprávět podrobně, ale nyní chci popsat putování Śrī Caitanyi Mahāprabhua po jižní Indii.