Skip to main content

Text 1

Text 1

Text

Verš

dhanyaṁ taṁ naumi caitanyaṁ
vāsudevaṁ dayārdra-dhī
naṣṭa-kuṣṭhaṁ rūpa-puṣṭaṁ
bhakti-tuṣṭaṁ cakāra yaḥ
dhanyaṁ taṁ naumi caitanyaṁ
vāsudevaṁ dayārdra-dhī
naṣṭa-kuṣṭhaṁ rūpa-puṣṭaṁ
bhakti-tuṣṭaṁ cakāra yaḥ

Synonyms

Synonyma

dhanyam — auspicious; tam — unto Him; naumi — I offer obeisances; caitanyam — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vāsudevam — unto the brāhmaṇa Vāsudeva; dayā-ārdra-dhī — being compassionate; naṣṭa-kuṣṭham — cured the leprosy; rūpa-puṣṭam — beautiful; bhakti-tuṣṭam — satisfied in devotional service; cakāra — made; yaḥ — the Supreme Personality of Godhead.

dhanyam — příznivému; tam — Jemu; naumi — skládám poklony; caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; vāsudevam — k brāhmaṇovi Vāsudevovi; dayā-ārdra-dhī — soucitný; naṣṭa-kuṣṭham — vyléčil z lepry; rūpa-puṣṭam — překrásného; bhakti-tuṣṭam — spokojeného v oddané službě; cakāra — udělal; yaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Translation

Překlad

Lord Caitanya Mahāprabhu, being very compassionate toward a brāhmaṇa named Vāsudeva, cured him of leprosy. He transformed him into a beautiful man satisfied with devotional service. I offer my respectful obeisances unto the glorious Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Pán Caitanya Mahāprabhu se slitoval nad brāhmaṇou Vāsudevou a vyléčil ho z lepry. Proměnil ho v překrásného člověka spokojeného s oddanou službou. S úctou se klaním slavnému Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.