Skip to main content

Text 79

Text 79

Text

Verš

tāhāte vikhyāta iṅho parama-īśvara
ajña-sthāne kichu nahe vijñera gocara’
tāhāte vikhyāta iṅho parama-īśvara
ajña-sthāne kichu nahe vijñera gocara’

Synonyms

Synonyma

tāhāte — therefore; vikhyāta — celebrated; iṅho — Lord Caitanya Mahāprabhu; parama-īśvara — the Supreme Personality of Godhead; ajña-sthāne — before an ignorant person; kichu — any; nahe — not; vijñera — of the person who knows; gocara — information.

tāhāte — proto; vikhyāta — oslavovaný; iṅho — Pán Caitanya Mahāprabhu; parama-īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; ajña-sthāne — před nevědomým; kichu — jakákoliv; nahe — ne; vijñera — toho, kdo ví; gocara — informace.

Translation

Překlad

Gopīnātha Ācārya continued, “Lord Caitanya Mahāprabhu is celebrated as the Supreme Personality of Godhead. Those who are ignorant in this connection find the conclusion of knowledgeable men very difficult to understand.”

Gopīnātha Ācārya pokračoval: „Pán Caitanya Mahāprabhu je oslavovaný jako Nejvyšší Osobnost Božství. Ti, kdo si toho nejsou vědomi, těžko chápou výroky vzdělaných.“