Skip to main content

Text 270

Text 270

Text

Verš

sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-
sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ
sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-
sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ

Synonyms

Synonyma

sālokya — the liberation of living in the same planet as the Lord; sārṣṭi — to have opulence exactly like that of the Lord; sāmīpya — to associate always with the Lord; sārūpya — to achieve a body like that of the Lord; ekatvam — to merge into the body of the Lord; api — although; uta — it is said; dīyamānam — being offered; na — not; gṛhṇanti — do accept; vinā — without; mat — My; sevanam — service; janāḥ — the pure devotees.

sālokya — žít na stejné planetě jako Pán; sārṣṭi — mít stejné bohatství, jako má Pán; sāmīpya — vždy se sdružovat s Pánem; sārūpya — získat stejné tělo, jako má Pán; ekatvam — splynout s tělem Pána; api — přestože; uta — je řečeno; dīyamānam — nabídnuté; na — ne; gṛhṇanti — přijímají; vinā — bez; mat — Mou; sevanam — služby; janāḥ — čistí oddaní.

Translation

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya concluded, “ ‘Even though he is offered all kinds of liberation, the pure devotee does not accept them. He is fully satisfied engaging in the service of the Lord.’ ”

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya na závěr řekl: „Čistý oddaný nepřijme žádný druh osvobození, i když mu jsou nabídnuty. Je naprosto spokojený se službou Pánu.“