Skip to main content

Text 121

Text 121

Text

Verš

vedānta-śravaṇa, — ei sannyāsīra dharma
nirantara kara tumi vedānta śravaṇa
vedānta-śravaṇa, — ei sannyāsīra dharma
nirantara kara tumi vedānta śravaṇa

Synonyms

Synonyma

vedānta-śravaṇa — hearing of Vedānta philosophy; ei — this; sannyāsīra — of a person in the renounced order; dharma — factual occupation; nirantara — incessantly; kara — do; tumi — You; vedānta — of Vedānta philosophy; śravaṇa — hearing.

vedānta-śravaṇa — poslouchání vedāntské filosofie; ei — toto; sannyāsīra — toho, kdo je ve stavu odříkání; dharma — opravdové zaměstnání; nirantara — bez přestání; kara — čiň; tumi — Ty; vedānta — filosofie vedānty; śravaṇa — poslouchání.

Translation

Překlad

The Bhaṭṭācārya said, “Hearing Vedānta philosophy is a sannyāsī’s main business. Therefore without hesitation You should study Vedānta philosophy, hearing it without cessation from a superior person.”

Bhaṭṭācārya řekl: „Poslouchat vedāntskou filosofii je hlavním zaměstnáním sannyāsīho. Měl bys proto bez váhání tuto filosofii studovat a neustále jí naslouchat od někoho pokročilejšího.“