Skip to main content

Text 100

Text 100

Text

Verš

pratiyuge karena kṛṣṇa yuga-avatāra
tarka-niṣṭha hṛdaya tomāra nāhika vicāra
pratiyuge karena kṛṣṇa yuga-avatāra
tarka-niṣṭha hṛdaya tomāra nāhika vicāra

Synonyms

Synonyma

prati-yuge — in every age or millennium; karena — makes; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; yuga-avatāra — incarnation for the age; tarka-niṣṭha — hardened by argument; hṛdaya — heart; tomāra — your; nāhika — there is not; vicāra — consideration.

prati-yuge — v každém věku; karena — činí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yuga-avatāra — inkarnaci pro daný věk; tarka-niṣṭha — ztvrdlé argumentováním; hṛdaya — srdce; tomāra — tvoje; nāhika — není; vicāra — úvaha.

Translation

Překlad

Gopīnātha Ācārya continued, “There is certainly an incarnation in every age, and such an incarnation is called the yuga-avatāra. But your heart has become so hardened by logic and argument that you cannot consider all these facts.

Gopīnātha Ācārya odpověděl: „Každý věk má jistě svoji inkarnaci, a ta se nazývá yuga-avatāra. Tvoje srdce však natolik ztvrdlo logikou a argumentováním, že nejsi schopen vzít všechny tyto skutečnosti v úvahu.“