Skip to main content

Text 95

Text 95

Text

Verš

kṛṣṇa kahe, — “pratimā cale, kothāha nā śuni”
vipra bale, — “pratimā hañā kaha kene vāṇī
kṛṣṇa kahe, — “pratimā cale, kothāha nā śuni”
vipra bale, — “pratimā hañā kaha kene vāṇī

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa kahe — Lord Kṛṣṇa says; pratimā cale — a Deity walks; kothāha — anywhere; śuni — I have not heard; vipra bale — the young brāhmaṇa replies; pratimā hañā — in Your Deity form; kaha kene vāṇī — how do You speak words.

kṛṣṇa kahe — Pán Kṛṣṇa říká; pratimā cale — Božstvo chodí; kothāha — kdekoliv; śuni — neslyšel jsem; vipra bale — mladý brāhmaṇa odpovídá; pratimā hañā — ve Tvé podobě Božstva; kaha kene vāṇī — jak to, že mluvíš.

Translation

Překlad

Lord Kṛṣṇa said, “I’ve never heard of a Deity’s walking from one place to another.”

Pán Kṛṣṇa řekl: „Nikdy jsem neslyšel, že by Božstvo chodilo z místa na místo.“

Purport

Význam

The brāhmaṇa replied, “That is true, but how is it that You are speaking to me, although You are a Deity?

Brāhmaṇa odpověděl: „To je sice pravda, ale jak je tedy možné, že se mnou teď mluvíš, když jsi Božstvo?“