Skip to main content

Text 148

Text 148

Text

Verš

nityānande kahe prabhu, — deha mora daṇḍa
nityānanda bale, — daṇḍa haila tina khaṇḍa
nityānande kahe prabhu, — deha mora daṇḍa
nityānanda bale, — daṇḍa haila tina khaṇḍa

Synonyms

Synonyma

nityānande — to Lord Nityānanda; kahe — asks; prabhu — Lord Caitanya; deha — give; mora — My; daṇḍasannyāsa staff; nityānanda bale — Śrī Nityānanda replies; daṇḍa — Your sannyāsa staff; haila — became; tina khaṇḍa — divided into three parts.

nityānande — Pána Nityānandu; kahe — žádá; prabhu — Pán Caitanya; deha — dej Mi; mora — Moji; daṇḍa — tyč sannyāsīho; nityānanda bale — Śrī Nityānanda odpovídá; daṇḍa — Tvoje tyč; haila — stala se; tina khaṇḍa — rozdělená na tři části.

Translation

Překlad

When Lord Caitanya Mahāprabhu had thus regained external consciousness, He asked Lord Nityānanda Prabhu, “Please return My staff.”

Poté, co se Pán Caitanya Mahāprabhu probral k vnějšímu vědomí, požádal Pána Nityānandu Prabhua: „Vrať Mi prosím Moji tyč.“

Purport

Význam

Nityānanda Prabhu then replied, “It has been broken into three parts.”

Nityānanda Prabhu na to odpověděl: „Je natřikrát zlomená.“