Skip to main content

Text 190

Text 190

Text

Verš

ei bhakti, bhakta-priya-kṛṣṇa-vyavahāra
bujhiteo āmā-sabāra nāhi adhikāra
ei bhakti, bhakta-priya-kṛṣṇa-vyavahāra
bujhiteo āmā-sabāra nāhi adhikāra

Synonyms

Synonyma

ei bhakti — this type of devotion; bhakta — of the devotee; priya — and the most lovable object; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; vyavahāra — the behavior; bujhiteo — to understand; āmā-sabāra — of all of us; nāhi — there is not; adhikāra — the capacity.

ei bhakti — tento druh oddanosti; bhakta — oddaného; priya — a nejmilovanějšího objektu; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; vyavahāra — chování; bujhiteo — ani pochopit; āmā-sabāra — nás všech; nāhi — není; adhikāra — schopnost.

Translation

Překlad

“Such behavior exhibited in loving service between the devotee and the devotee’s lovable object, Śrī Kṛṣṇa, is transcendental. It is not possible for a common man to understand. Common men do not even have the capacity.”

„Takové chování projevené v láskyplné službě mezi oddaným a jeho milovaným objektem, Śrī Kṛṣṇou, je transcendentální. Obyčejný člověk tomu nemůže porozumět; ani pro to nemá schopnosti.“