Skip to main content

Text 170

Text 170

Text

Verš

śrī-mukhe mādhava-purīra amṛta-carita
bhakta-gaṇe śunāñā prabhu kare āsvādita
śrī-mukhe mādhava-purīra amṛta-carita
bhakta-gaṇe śunāñā prabhu kare āsvādita

Synonyms

Synonyma

śrī-mukhe — from the mouth of Śrī Caitanya Mahāprabhu; mādhava-purīra — of Mādhavendra Purī; amṛta-carita — nectarean characteristics; bhakta-gaṇe — the devotees; śunāñā — making hear; prabhu — the Lord; kare — does; āsvādita — relished.

śrī-mukhe — z úst Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mādhava-purīra — Mādhavendry Purīho; amṛta-carita — nektarové vlastnosti; bhakta-gaṇe — oddané; śunāñā — nechávající slyšet; prabhu — Pán; kare — činí; āsvādita — vychutnané.

Translation

Překlad

Thus Śrī Caitanya Mahāprabhu personally praised the nectarean characteristics of Mādhavendra Purī, and while He related all this to the devotees, He personally relished it.

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak osobně vychvaloval nektarové vlastnosti Mādhavendry Purīho, a když to vše líčil oddaným, sám si to vychutnával.