Skip to main content

Text 116

Text 116

Text

Verš

ei lāgi’ puchilena brāhmaṇera sthāne
brāhmaṇa kahila saba bhoga-vivaraṇe
ei lāgi’ puchilena brāhmaṇera sthāne
brāhmaṇa kahila saba bhoga-vivaraṇe

Synonyms

Synonyma

ei lāgi’ — for this matter; puchilena — he inquired; brāhmaṇera sthāne — from the brāhmaṇa; brāhmaṇa — the priest; kahila — informed; saba — everything; bhoga — foods; vivaraṇe — in description.

ei lāgi' — co se toho týče; puchilena — zeptal se; brāhmaṇera sthānebrāhmaṇy; brāhmaṇa — kněz; kahila — řekl; saba — všechna; bhoga — jídla; vivaraṇe — popisem.

Translation

Překlad

When the brāhmaṇa priest was questioned about this matter, he explained in detail what kinds of foods were offered to the Deity of Gopīnātha.

Když se na to brāhmaṇského kněze zeptal, ten mu dopodrobna vysvětlil, jaká jídla se Božstvu Gopīnātha obětují.