Skip to main content

Text 83

Text 83

Text

Verš

nityānanda bale — yabe kaile nimantraṇa
tata dite cāha, yata kariye bhojana
nityānanda bale — yabe kaile nimantraṇa
tata dite cāha, yata kariye bhojana

Synonyms

Synonyma

nityānanda bale — Lord Nityānanda said; yabe — when; kaile — You have done; nimantraṇa — invitation; tata — so much; dite cāha — You must supply; yata — as much as; kariye bhojana — I can eat.

nityānanda bale — Pán Nityānanda řekl; yabe — když; kaile — jsi udělal; nimantraṇa — pozvání; tata — tolik; dite cāha — musíš dát; yata — kolik; kariye bhojana — mohu sníst.

Translation

Překlad

Lord Nityānanda Prabhu replied, “Whatever I may be, You have invited Me. Therefore You must supply as much as I want to eat.”

Pán Nityānanda Prabhu odpověděl: „Ať jsem kdokoliv, Ty jsi Mě pozval, a proto Mi musíš dát tolik jídla, kolik sním.“