Skip to main content

Text 187

Text 187

Text

Verš

bhakta-gaṇa prabhu-āge āsiyā kahila
śuniyā prabhura mane ānanda ha-ila
bhakta-gaṇa prabhu-āge āsiyā kahila
śuniyā prabhura mane ānanda ha-ila

Synonyms

Synonyma

bhakta-gaṇa — the devotees; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āge — before; āsiyā — coming; kahila — informed; śuniyā — hearing; prabhura — of Lord Caitanya; mane — in the mind; ānanda — pleasure; ha-ila — there was.

bhakta-gaṇa — oddaní; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; āge — před; āsiyā — přicházející; kahila — řekli; śuniyā — když slyšel; prabhura — Pána Caitanyi; mane — v mysli; ānanda — radost; ha-ila — byla.

Translation

Překlad

All the devotees informed Lord Caitanya of Śacīmātā’s decision. Hearing it, the Lord became very pleased.

Všichni oddaní potom šli za Pánem Caitanyou a řekli Mu, jak Śacīmātā rozhodla. Pán z toho měl velikou radost.