Skip to main content

Text 14

Text 14

Text

Verš

śuni’ tā-sabāra nikaṭa gelā gaurahari
‘bala’ ‘bala’ bale sabāra śire hasta dhari’
śuni’ tā-sabāra nikaṭa gelā gaurahari
‘bala’ ‘bala’ bale sabāra śire hasta dhari’

Synonyms

Synonyma

śuni’ — hearing; -sabāra — of all of them; nikaṭa — near; gelā — went; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bala bala — go on speaking, go on speaking; bale — He said; sabāra — of all of them; śire hasta dhari’ — keeping His hand on their heads.

śuni' — když slyšel; -sabāra — je všechny; nikaṭa — blíže; gelā — přišel; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bala bala — pokračujte ve zpívání; bale — řekl; sabāra — všech; śire hasta dhari' — pokládající ruku na hlavy.

Translation

Překlad

When He heard all the cowherd boys also chanting “Hari! Hari!” Śrī Caitanya Mahāprabhu was very pleased. He approached them, put His hand on their heads and said, “Go on chanting like that.”

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, jak všichni pasáčci také zpívají „Hari! Hari!“, velice Ho to potěšilo. Přišel k nim, položil jim na hlavy svou dlaň a řekl: „Stále takto zpívejte.“