Skip to main content

Text 115

Text 115

Text

Verš

ei pada gāoyāiyā harṣe karena nartana
sveda-kampa-pulakāśru-huṅkāra-garjana
ei pada gāoyāiyā harṣe karena nartana
sveda-kampa-pulakāśru-huṅkāra-garjana

Synonyms

Synonyma

ei pada — this verse; gāoyāiyā — causing to be sung; harṣe — in pleasure; karena — does; nartana — dancing; sveda — perspiration; kampa — shivering; pulaka — standing of hairs; aśru — tears on account of pleasure; huṅkāra — thundering; garjana — bellowing.

ei pada — tento verš; gāoyāiyā — rozezpívávající; harṣe — s radostí; karena — činí; nartana — tanec; sveda — pocení; kampa — třesení; pulaka — ježení chlupů; aśru — slzy štěstí; huṅkāra — hřímání; garjana — řev.

Translation

Překlad

Advaita Ācārya led the saṅkīrtana party, and with great pleasure He sang this verse. There was a manifestation of ecstatic perspiration, shivering, raised hairs, tears in the eyes and sometimes thundering and bellowing.

Advaita Ācārya vedl saṅkīrtanovou skupinu a s velkou radostí zpíval tento verš. V extázi se u Něho projevovalo pocení, třesení, ježení chlupů, slzení a občas hřímání a řev.