Skip to main content

Text 110

Text 110

Text

Verš

gaura-deha-kānti sūrya jiniyā ujjvala
aruṇa-vastra-kānti tāhe kare jhala-mala
gaura-deha-kānti sūrya jiniyā ujjvala
aruṇa-vastra-kānti tāhe kare jhala-mala

Synonyms

Synonyma

gaura — fair-complexioned; deha — of the body; kānti — the luster; sūrya — the sun; jiniyā — conquering; ujjvala — bright; aruṇa — reddish; vastra-kānti — the beauty of the garments; tāhe — in that; kare — does; jhala-mala — glittering.

gaura — světlé pleti; deha — těla; kānti — záře; sūrya — slunce; jiniyā — překonávající; ujjvala — jasné; aruṇa — načervenalých; vastra-kānti — krása šatů; tāhe — v tom; kare — vydává; jhala-mala — třpyt.

Translation

Překlad

They saw Śrī Caitanya Mahāprabhu’s very fair-complexioned body and its bright luster, which conquered the brilliance of the sun. Over and above this was the beauty of the saffron garments that glittered upon His body.

Viděli tělo Śrī Caitanyi Mahāprabhua s velmi světlou barvou pleti a Jeho jasnou záři, která překonávala svit slunce. Nad tím vším se skvěla krása šafránově zbarvených šatů, třpytících se na Jeho těle.