Skip to main content

Text 66

Text 66

Text

Verš

nikaṭe hari-dhvani śuni’ parakāśānanda
dekhite kautuke āilā lañā śiṣya-vṛnda
nikaṭe hari-dhvani śuni’ parakāśānanda
dekhite kautuke āilā lañā śiṣya-vṛnda

Synonyms

Synonyma

nikaṭe — nearby; hari-dhvani śuni’ — after hearing the chanting of the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra; parakāśānanda — Prakāśānanda Sarasvatī; dekhite — to see; kautuke — in great eagerness; āilā — came; lañā — taking; śiṣya-vṛnda — all the disciples.

nikaṭe — nedaleko; hari-dhvani śuni' — když zaslechl zpěv Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; parakāśānanda — Prakāśānanda Sarasvatī; dekhite — zhlédnout; kautuke — velmi dychtivě; āilā — přišel; lañā — beroucí; śiṣya-vṛnda — všechny žáky.

Translation

Překlad

When Prakāśānanda Sarasvatī, who was staying nearby, heard this tumultuous chanting of the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, he and his disciples immediately came to see the Lord.

Prakāśānanda Sarasvatī pobýval nedaleko, a jakmile uslyšel toto ohromující zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, spěchal se svými žáky, aby viděl Pána.