Skip to main content

Text 44

Text 44

Text

Verš

vyāsa-sūtrera artha ācārya kariyāche ācchādana
ei haya satya śrī-kṛṣṇa-caitanya-vacana
vyāsa-sūtrera artha ācārya kariyāche ācchādana
ei haya satya śrī-kṛṣṇa-caitanya-vacana

Synonyms

Synonyma

vyāsa-sūtrera — of the aphorisms of the Vedānta known as Vyāsa-sūtra; artha — the meanings; ācārya — Śaṅkarācārya; kariyāche ācchādana — has purposely covered; ei — this; haya — is; satya — the truth; śrī-kṛṣṇa-caitanya-vacana — the words and explanation given by Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu.

vyāsa-sūtreravedāntských aforismů známých jako Vyāsa-sūtra; artha — významy; ācārya — Śaṅkarācārya; kariyāche ācchādana — záměrně zahalil; ei — to; haya — je; satya — pravda; śrī-kṛṣṇa-caitanya-vacana — slova a vysvětlení předložená Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Translation

Překlad

“The conclusion is that the import of the Vedānta-sūtra is covered by the imaginary explanation of Śaṅkarācārya. Whatever Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu has said is perfectly true.

„Závěr je takový, že význam Vedānta-sūtry je zahalený Śaṅkarācāryovými vymyšlenými výklady. Vše, co Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu řekl, je dokonale pravdivé.“