Skip to main content

Text 29

Text 29

Text

Verš

harer nāma-ślokera yei karilā vyākhyāna
sei satya sukhadārtha parama pramāṇa
harer nāma-ślokera yei karilā vyākhyāna
sei satya sukhadārtha parama pramāṇa

Synonyms

Synonyma

harer nāma-ślokera — of the verse beginning harer nāma harer nāma; yei — whatever; karilā — made; vyākhyāna — the explanation; sei — that; satya — true; sukha-da-artha — a meaning that is pleasing to accept; parama pramāṇa — the supreme evidence.

harer nāma-ślokera — verše začínajícího slovy harer nāma harer nāma; yei — jakékoliv; karilā — učinil; vyākhyāna — vysvětlení; sei — to; satya — pravda; sukha-da-artha — význam, který je radost přijmout; parama pramāṇa — nejvyšší důkaz.

Translation

Překlad

“Śrī Caitanya Mahāprabhu’s explanation of the verse beginning ‘harer nāma harer nāma’ is not only pleasing to the ear but is strong, factual evidence.

„To, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětluje verš začínající slovy ,harer nāma harer nāmà, je nejen příjemné na poslech, ale je to také silný a skutečný důkaz.“