Skip to main content

Text 273

Text 273

Text

Verš

kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa,yāte praphulla padma-vana,
tāra madhu kari’ āsvādana
prema-rasa-kumuda-vane,praphullita rātri-dine,
tāte carāo mano-bhṛṅga-gaṇa
kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa,yāte praphulla padma-vana,
tāra madhu kari’ āsvādana
prema-rasa-kumuda-vane,praphullita rātri-dine,
tāte carāo mano-bhṛṅga-gaṇa

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa — the conclusive understanding of devotional service to Kṛṣṇa; yāte — by which; praphulla — enlivened; padma-vana — the forest of lotus flowers; tāra madhu — the honey collected from those lotus flowers; kari’ āsvādana — relishing; prema-rasa — of transcendental love of Kṛṣṇa; kumuda-vane — in the forest of kumuda flowers (a type of lotus); praphullita — being jubilant; rātri-dine — day and night; tāte — in that forest of lotus flowers; carāo — make wander; manaḥ-bhṛṅga-gaṇa — the bumblebees of your minds.

kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa — konečné pochopení oddané služby Kṛṣṇovi; yāte — kterým; praphulla — oživen; padma-vana — les lotosů; tāra madhu — med nasbíraný z těchto lotosů; kari' āsvādana — vychutnávající si; prema-rasa — transcendentální lásky ke Kṛṣṇovi; kumuda-vane — v lese květů kumuda (druh lotosu); praphullita — blažený; rātri-dine — dnem i nocí; tāte — v tomto lese lotosů; carāo — nechť se toulají; manaḥ-bhṛṅga-gaṇa — čmeláci vaší mysli.

Translation

Překlad

Devotional service to Kṛṣṇa is exactly like a pleasing, jubilant forest of lotus flowers wherein there is ample honey. I request everyone to taste this honey. If all the mental speculators bring the bees of their minds into this forest of lotus flowers and jubilantly enjoy ecstatic love of Kṛṣṇa day and night, their mental speculation will be completely transcendentally satisfied.

Oddaná služba Kṛṣṇovi je jako příjemný, blažený les lotosů, ve kterém je spousta medu. Žádám každého, aby si tento med vychutnával. Pokud všichni mentální spekulanti přivedou včely svých myslí do tohoto lesa lotosů a budou si blaženě dnem i nocí užívat extatické lásky ke Kṛṣṇovi, jejich mentální spekulace bude zcela transcendentálně uspokojena.