Skip to main content

Text 259

Text 259

Text

Verš

ekaviṁśe — kṛṣṇaiśvarya-mādhurya varṇana
dvāviṁśe — dvividha sādhana-bhaktira vivaraṇa
ekaviṁśe — kṛṣṇaiśvarya-mādhurya varṇana
dvāviṁśe — dvividha sādhana-bhaktira vivaraṇa

Synonyms

Synonyma

eka-viṁśe — in the twenty-first chapter; kṛṣṇa-aiśvarya — of the opulence of Kṛṣṇa; mādhurya — of the pleasing beauty; varṇana — description; dvā-viṁśe — in the twenty-second chapter; dvi-vidha — twofold; sādhana-bhaktira — of the discharge of devotional service; vivaraṇa — description.

eka-viṁśe — ve dvacáté první kapitole; kṛṣṇa-aiśvarya — Kṛṣṇova majestátu; mādhurya — příjemné krásy; varṇana — popis; dvā-viṁśe — ve dvacáté druhé kapitole; dvi-vidha — dvojí; sādhana-bhaktira — vykonávání oddané služby; vivaraṇa — vysvětlení.

Translation

Překlad

In the twenty-first chapter there is a description of Kṛṣṇa’s beauty and opulence, and in the twenty-second chapter there is a description of the twofold discharge of devotional service.

Ve dvacáté první kapitole je popis Kṛṣṇovy krásy a majestátu a ve dvacáté druhé kapitole byly vysvětleny dva druhy vykonávání oddané služby.