Skip to main content

Text 115

Text 115

Text

Verš

ye ‘vigraha’ nāhi māne, ‘nirākāra’ māne
tāre tiraskaribāre karilā nirdhāraṇe
ye ‘vigraha’ nāhi māne, ‘nirākāra’ māne
tāre tiraskaribāre karilā nirdhāraṇe

Synonyms

Synonyma

ye — one who; vigraha — that Personality of Godhead; nāhi māne — does not accept; nirākāra māne — considers impersonal; tāre — him; tiraskaribāre — just to chastise; karilā — has done; nirdhāraṇe — ascertainment.

ye — ten, kdo; vigraha — tuto Osobnost Božství; nāhi māne — nepřijme; nirākāra māne — považuje za neosobního; tāre — jeho; tiraskaribāre — jen proto, aby potrestal; karilā — učinil; nirdhāraṇe — ujištění.

Translation

Překlad

“Impersonalists do not accept the personal feature of the Supreme Personality of Godhead. The Personality of Godhead is stressed in this verse in order to impress upon them the necessity of accepting Him. Therefore the word ‘aham’ is mentioned three times. To stress something important, one repeats it three times.

„Impersonalisté neuznávají osobní rys Nejvyšší Osobnosti Božství. V tomto verši je Osobnost Božství zdůrazněna proto, aby je to přesvědčilo, že je důležité tento rys uznat. Proto se zde třikrát opakuje slovo ,aham̀. Pokud chce někdo zdůraznit něco důležitého, třikrát to zopakuje.“