Skip to main content

Text 49

Text 49

Text

Verš

śrī-aṅga-rūpe hare gopikāra mana
śrī-aṅga-rūpe hare gopikāra mana

Synonyms

Synonyma

śrī-aṅga — of His transcendental body; rūpe — by the beauty; hare — attracts; gopikāra mana — the minds of the gopīs.

śrī-aṅga — svého transcendentálního těla; rūpe — krásou; hare — přitahuje; gopikāra mana — mysli gopī.

Translation

Překlad

“Lord Śrī Kṛṣṇa attracts the minds of all the gopīs with His beautiful, transcendental bodily features.

„Pán Śrī Kṛṣṇa přitahuje mysli všech gopī svými překrásnými, transcendentálními tělesnými rysy.“