Skip to main content

Text 329

Text 329

Text

Verš

tathāpi ei sūtrera śuna dig-daraśana
sakāraṇa likhi ādau guru-āśrayaṇa
tathāpi ei sūtrera śuna dig-daraśana
sakāraṇa likhi ādau guru-āśrayaṇa

Synonyms

Synonyma

tathāpi — still; ei sūtrera — of the synopsis of this book; śuna — hear; dik-daraśana — an indication; sakāraṇa — the cause; likhi — we should write; ādau — in the beginning; guru-āśrayaṇa — accepting a bona fide spiritual master.

tathāpi — přesto; ei sūtrera — osnovy této knihy; śuna — vyslechni; dik-daraśana — náznak; sakāraṇa — příčinu; likhi — měli bychom popsat; ādau — na začátku; guru-āśrayaṇa — přijetí pravého duchovního mistra.

Translation

Překlad

“Because you asked Me for a synopsis, please hear these few indications. In the beginning describe how one must take shelter of a bona fide spiritual master.

„Protože jsi Mě požádal o stručný přehled, vyslechni si prosím několik náznaků. Na začátku popiš, jak je nutné přijmout ochranu u pravého duchovního mistra.“