Skip to main content

Text 320

Text 320

Text

Verš

brūhi yogeśvare kṛṣṇe
brahmaṇye dharma-varmaṇi
svāṁ kāṣṭhām adhunopete
dharmaḥ kaṁ śaraṇaṁ gataḥ
brūhi yogeśvare kṛṣṇe
brahmaṇye dharma-varmaṇi
svāṁ kāṣṭhām adhunopete
dharmaḥ kaṁ śaraṇaṁ gataḥ

Synonyms

Synonyma

brūhi — kindly explain; yoga-īśvare — the Supreme Personality of Godhead, the master of all mystic power; kṛṣṇe — Lord Kṛṣṇa; brahmaṇye — the protector of brahminical culture; dharma-varmaṇi — the strong arms of religious principles; svām — His own; kāṣṭhām — to the personal abode; adhunā — at present; upete — having returned; dharmaḥ — the religious principles; kam — unto what; śaraṇam — shelter; gataḥ — have gone.

brūhi — prosím vysvětli; yoga-īśvare — Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všech mystických sil; kṛṣṇe — Pán Kṛṣṇa; brahmaṇye — ochránce brāhmaṇské kultury; dharma-varmaṇi — silné paže náboženských zásad; svām — své vlastní; kāṣṭhām — do svého sídla; adhunā — nyní; upete — vrátil se; dharmaḥ — náboženské zásady; kam — do jakého; śaraṇam — útočiště; gataḥ — odešel.

Translation

Překlad

“ ‘Now that Śrī Kṛṣṇa, the Absolute Truth, the master of all mystic powers, has departed for His own abode, please tell us by whom religious principles are presently protected.’

„  ,Řekni nám prosím, kdo ochraňuje náboženské zásady nyní, když se Śrī Kṛṣṇa, Absolutní Pravda a vládce všech mystických sil, vrátil do svého sídla.̀  “

Purport

Význam

This verse from Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.23) was a question raised by all the sages, who were headed by Śaunaka. This question put before the great devotee Sūta Gosvāmī is the foremost of the six questions raised. The answer to this important question is given in the next verse, also from Śrīmad-Bhāgavatam (1.3.43).

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.23) je otázka, kterou položili všichni mudrci vedení Śaunakou. Ze šesti otázek položených velkému oddanému Sūtovi Gosvāmīmu je tato nejdůležitější. Odpověď na tuto důležitou otázku přináší další verš, který také pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.43).