Skip to main content

Text 233

Text 233

Text

Verš

aiche eka śaśaka dekhe āra kata-dūre
jīvera duḥkha dekhi’ nārada vyākula-antare
aiche eka śaśaka dekhe āra kata-dūre
jīvera duḥkha dekhi’ nārada vyākula-antare

Synonyms

Synonyma

aiche — similarly; eka śaśaka — one rabbit; dekhe — he sees; āra kata-dūre — still farther ahead; jīvera — of the living entity; duḥkha dekhi’ — seeing such horrible miseries; nārada — the great saintly person; vyākula-antare — very much pained within himself.

aiche — podobně; eka śaśaka — jednoho zajíce; dekhe — viděl; āra kata-dūre — ještě dál; jīvera — živé bytosti; duḥkha dekhi' — když viděl tak hrozné utrpení; nārada — tato velká svatá osobnost; vyākula-antare — cítil velkou bolest v nitru.

Translation

Překlad

“When he went farther, he saw a rabbit that was also suffering. Nārada Muni was greatly pained at heart to see living entities suffer so.

„Ještě dále uviděl Nārada Muni podobně trpícího zajíce. Když viděl, jaká muka tyto živé bytosti zakouší, velmi jej zabolelo u srdce.“