Skip to main content

Text 227

Text 227

Text

Verš

nirgrantha-śabde kahe tabe ‘vyādha’, ‘nirdhana’
sādhu-saṅge seha kare śrī-kṛṣṇa-bhajana
nirgrantha-śabde kahe tabe ‘vyādha’, ‘nirdhana’
sādhu-saṅge seha kare śrī-kṛṣṇa-bhajana

Synonyms

Synonyma

nirgrantha-śabde — by the word nirgrantha; kahe — is said; tabe — therefore; vyādha — a hunter; nirdhana — without any riches; sādhu-saṅge — by the association of a saintly person; seha — he also; kare — engages himself; śrī-kṛṣṇa-bhajana — in the devotional service of Lord Kṛṣṇa.

nirgrantha-śabde — slovem nirgrantha; kahe — je řečeno; tabe — proto; vyādha — lovec; nirdhana — bez majetku; sādhu-saṅge — díky společnosti svaté osoby; seha — on také; kare — zapojí se; śrī-kṛṣṇa-bhajana — do oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.

Translation

Překlad

“The word ‘nirgrantha,’ when combined with ‘api’ used in the sense of certainty, indicates a person who is a hunter by profession or who is very poor. Nonetheless, when such a person associates with a great saint like Nārada, he engages in Lord Kṛṣṇa’s devotional service.

„Pokud se slovo ,nirgranthà spojí se slovem ,apì použitým ve smyslu určitosti, označuje někoho, kdo se živí lovem, neboli někoho velmi chudého. Když se však taková osoba dostane do společnosti velkého světce, jako je Nārada, začne oddaně sloužit Pánu Kṛṣṇovi.“