Skip to main content

Text 218

Text 218

Text

Verš

dehārāmī, sarva-kāma — saba ātmārāma
kṛṣṇa-kṛpāya kṛṣṇa bhaje chāḍi’ saba kāma
dehārāmī, sarva-kāma — saba ātmārāma
kṛṣṇa-kṛpāya kṛṣṇa bhaje chāḍi’ saba kāma

Synonyms

Synonyma

dehārāmī — persons who are in the bodily concept of life; sarva-kāma — full of all material desires; saba — all; ātmārāma — enjoying self-satisfaction; kṛṣṇa-kṛpāya — by the mercy of Kṛṣṇa; kṛṣṇa bhaje — become engaged in the devotional service of Lord Kṛṣṇa; chāḍi’ saba kāma — giving up all sorts of material desires.

dehārāmī — ti, kdo jsou pohroužení v tělesném pojetí života; sarva-kāma — plní všemožných hmotných tužeb; saba — všichni; ātmārāma — prožívající sebeuspokojení; kṛṣṇa-kṛpāya — milostí Kṛṣṇy; kṛṣṇa bhaje — zaměstnávají se oddanou službou Pánu Kṛṣṇovi; chāḍi' saba kāma — poté, co se vzdají všech druhů hmotných tužeb.

Translation

Překlad

“As long as one labors under the bodily conception, he must fulfill volumes and volumes of material desires. Thus a person is called ātmārāma. When such an ātmārāma is favored by the mercy of Kṛṣṇa, he gives up his so-called self-satisfaction and engages in the transcendental loving service of the Lord.

„Dokud se člověk pachtí na úrovni tělesného pojetí, musí si plnit spoustu hmotných tužeb, a proto se mu říká ātmārāma. Je-li takový ātmārāma požehnán Kṛṣṇovou milostí, vzdá se svého takzvaného sebeuspokojení a zapojí se do transcendentální láskyplné služby Pánu.“