Skip to main content

Text 204

Text 204

Text

Verš

vyāsa-śuka-sanakādira prasiddha bhajana
‘nirgrantha’ sthāvarādira śuna vivaraṇa
vyāsa-śuka-sanakādira prasiddha bhajana
‘nirgrantha’ sthāvarādira śuna vivaraṇa

Synonyms

Synonyma

vyāsa — of Vyāsadeva; śuka — of Śukadeva Gosvāmī; sanaka-ādira — of the four Kumāras; prasiddha bhajana — the devotional service is celebrated; nirgrantha — foolish, uneducated; sthāvara-ādira — of the immovable elements; śuna vivaraṇa — hear the description.

vyāsa — Vyāsadevy; śuka — Śukadevy Gosvāmīho; sanaka-ādira — čtyř Kumārů; prasiddha bhajana — oddaná služba je oslavována; nirgrantha — hloupých a nevzdělaných; sthāvara-ādira — nehybných bytostí; śuna vivaraṇa — poslouchej popis.

Translation

Překlad

“The devotional service of Vyāsa, Śuka and the four Kumāras has already been well celebrated. Now let Me explain how immovable living entities like trees and plants engage in the Lord’s devotional service.

„Oddaná služba Vyāsy, Śuky a čtyř Kumārů již byla oslavována. Nyní poslouchej Mé vysvětlení, jak se oddané službě Pánu věnují nehybné živé bytosti, jako jsou stromy a rostliny.“