Skip to main content

Text 188

Text 188

Text

Verš

kṛṣṇa-kṛpāya sādhu-saṅge rati-buddhi pāya
saba chāḍi’ śuddha-bhakti kare kṛṣṇa-pāya
kṛṣṇa-kṛpāya sādhu-saṅge rati-buddhi pāya
saba chāḍi’ śuddha-bhakti kare kṛṣṇa-pāya

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa-kṛpāya — by the mercy of Kṛṣṇa; sādhu-saṅge — in the association of devotees; rati-buddhi — devotional attraction and intelligence; pāya — one obtains; saba chāḍi’ — giving up everything; śuddha-bhakti — pure devotional service; kare — performs; kṛṣṇa-pāya — at the lotus feet of Kṛṣṇa.

kṛṣṇa-kṛpāya — milostí Kṛṣṇy; sādhu-saṅge — ve společnosti oddaných; rati-buddhi — oddanou náklonnost a inteligenci; pāya — získá; saba chāḍi' — vzdávající se všeho; śuddha-bhakti — čistou oddanou službu; kare — vykonává; kṛṣṇa-pāya — u lotosových nohou Kṛṣṇy.

Translation

Překlad

“By the mercy of Kṛṣṇa and by the association of devotees, one increases his attraction to and intelligence for pure devotional service; therefore one gives up everything and engages himself at the lotus feet of Kṛṣṇa and His pure devotees.

„Milostí Kṛṣṇy a ve společnosti oddaných člověk zvětší svou náklonnost a inteligenci potřebnou k čisté oddané službě. Vzdá se proto všeho a zaměstná se u lotosových nohou Kṛṣṇy a Jeho čistých oddaných.“