Skip to main content

Text 127

Text 127

Text

Verš

kṛṣṇera darśane, kāro kṛṣṇera kṛpāya
mumukṣā chāḍiyā guṇe bhaje tāṅra pā’ya
kṛṣṇera darśane, kāro kṛṣṇera kṛpāya
mumukṣā chāḍiyā guṇe bhaje tāṅra pā’ya

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇera darśane — simply by meeting Kṛṣṇa; kāro — someone; kṛṣṇera kṛpāya — by the favor of Kṛṣṇa; mumukṣā chāḍiyā — giving up the desire for liberation; guṇe — being attracted by the transcendental qualities of Kṛṣṇa; bhaje — engages in service; tāṅra pā’ya — at the lotus feet of Kṛṣṇa.

kṛṣṇera darśane — pouhým setkáním s Kṛṣṇou; kāro — někdo; kṛṣṇera kṛpāya — Kṛṣṇovou milostí; mumukṣā chāḍiyā — vzdávající se touhy po osvobození; guṇe — přitahován k transcendentálním vlastnostem Kṛṣṇy; bhaje — začne sloužit; tāṅra pā'ya — u Kṛṣṇových lotosových nohou.

Translation

Překlad

“Simply by meeting Kṛṣṇa or receiving Kṛṣṇa’s special favor, one can give up the desire for liberation. Being attracted by the transcendental qualities of Kṛṣṇa, one can engage in His service.

„Pouhým setkáním s Kṛṣṇou či získáním Jeho zvláštní milosti se lze vzdát touhy po osvobození. Člověk upoutaný transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy se tak může zapojit do Jeho služby.“